Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3588
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KAPPA RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/373
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24235/E1/4482/1.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14776/18.10.07
Συχνότητα: 87,9 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 8193/9.10.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Καταγραφές : ΑΠ 5395/6-11-2017
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΝΟΤΑΡΑ 87 ΤΚ 220100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741075355 | 2741075356
Φαξ: 2741076548
Φορέας: 

ECORAP A.E.

Διακριτικός τίτλος: ECORAP A.E.

Αντικαταστάθηκε από: 

ECORADIO

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο