Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18357
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 21/3.2.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12677/18.09.07
Συχνότητα: 98,2 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 79 ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 6940262550 | 2741111388
Φαξ: 2741020777
E-mail: info@palmos.gr
Φορέας: 

ΑΝ. ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ Μ.Μ.Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝ. ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ Μ.Μ.Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

KENTRO FM

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο