Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18356
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΑΝ. ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ Μ.Μ.Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ΑΝ. ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ Μ.Μ.Ε. ΜΟΝ. ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Σταθμός: 

ΠΑΛΜΟΣ FM

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο