Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18362
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΛΑΙΚΟΣ 106,30
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 74/11.10.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14737/18.10.07
Συχνότητα: 106,3 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΜΕΤΑΞΑ
Νομός: Κοζάνης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗ 12 ΤΚ 50132 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνα: 2461050900
Φαξ: 2441075364
E-mail: kozani@laikosradio.gr
Φορέας: 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αντικαθιστά : 

SCREAM 106,3

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο