Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3433
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SCREAM 106,3
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ74/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 74/11.10.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14737/18.10.07
Συχνότητα: 106,3 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΜΕΤΑΞΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π 843/8-5-2014 & 2865/20-6-2014 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΦΑΚ.53/12-5-2014) ΑΠ 3326/9-7-14 ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ.- ΑΠ 1132/15-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κοζάνης
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1.ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και 2. Π ΡΑΔΟΓΚΟΣΛΗ 5 ΤΚ 52200 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλέφωνα: 24670 29703 | 6932220739
Φαξ: 24670 29703
E-mail: info@scream1063.com
Φορέας: 

ΦΩΤΗΣ ΠΡΑΣΣΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΦΩΤΗΣ ΠΡΑΣΣΑΣ

Αντικαθιστά : 

FEVER FM

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΛΑΙΚΟΣ 106,30

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο