Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18463
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΕΕ
Σταθμός: 

ΤΟΠ FM

Νομός: Αττικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο