Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18658
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ATLAS TELEVISION
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|220
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6233/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-3: Ν. Χαλκιδικής
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 336/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14473/17.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 46/22.9.2016 και 20/3.3.2016 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, ακυρώθηκαν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις από 30.6.2013 και 22.12.2013 Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και καταχωρήθηκαν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Α.Π. 1663/19.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 5073/17.11.2020 - Αλλαγή δικτιρικού τίτλου του τηλεοπτικού σταθμού. Α.Π. 6139/22.11.2021 - α) Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο, και β) σύμβαση δικαστικού συμβιβασμού. Α.Π. 2890/4.5.2022 - Σύμβαση δικαστικού συμβιβασμού, αποστολή εκ νέου πράξης μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών, ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, τροποποίηση καταστατικού.
Νομός: Χαλκιδικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Ελευθερίας 28 Νέα Μουδανιά
Τηλέφωνα: 2373024352 | 2373024713
Φαξ: 2373021976 | 2373065325
Φορέας: 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντικαθιστά : 

ATLAS TV

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο