Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18661
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: TV ΡΟΔΟΠΗ
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6249/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 331/7.7.2009
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΟΥΣΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. ΕΞ. 3690/10.7.2017 - Μη υποβολή στοιχείων ΠΔ 310/96 Α.Π. 2385/23.4.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 5830/22.12.2020 - Νέο λογότυπο του τηλεοπτικού σταθμού. Α.Π. 5916/31.12.2020 - LCN Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792 από την Digea.
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ.Μ. Βασιλείου 6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100
Τηλέφωνα: 2531034101
Φαξ: 2531034102
Φορέας: 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

Αντικαθιστά : 

R CHANNEL - ΡΟΔΟΠΗ TV

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο