Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2249
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: R CHANNEL - ΡΟΔΟΠΗ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|181
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6249/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 331/7.7.2009
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΟΥΣΗΣ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ.Μ. Βασιλείου 6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100
Τηλέφωνα: 2531034101
Φαξ: 2531034102
Φορέας: 

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

Αντικαταστάθηκε από: 

TV ΡΟΔΟΠΗ

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο