Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18664
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΑ.Τ (Σαμιακή Τηλεόραση)
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6303/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-11: Ν. Δωδεκανήσου, Σάμου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 278/28.7.2014
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1468/15.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 594/11.2.2020, 621/12.2.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 855/28.2.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 5449/3.12.2020 - LCN Α.Π. 43/5.1.2021 - Γνωστοποίηση σχετικά με το λογότυπο του καναλιού. Α.Π. 2024/5.4.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 2024/31.3.2022, 3317/19.5.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεμ. Σοφούλη 5 Σάμος ΤΚ 83100
Τηλέφωνα: 2273025501 | 6949197526
Φαξ: 2273025502
E-mail: tvsamos@yahoo.gr | info@samiaki.tv
Φορέας: 

ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

SAT TV

Νομός: Σάμου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο