Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/238
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 052193751000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεμ. Σοφούλη 5 Σάμος ΤΚ 83100
Τηλέφωνα: 2273025501 | 694 919 7526
Φαξ: 2273025502
E-mail: tvsamos@yahoo.gr, info@samiaki.tv
Σταθμός: 

ΣΑ.Τ (Σαμιακή Τηλεόραση)

Νομός: Σάμου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή


SAT TV

Νομός: Σάμου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο