Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/18749
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FEELGOOD 107,5
Αρ. Φακέλου: ΒΝΛ94/05
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 414
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 94/12.12.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14536/17.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 107,4 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2/489/7.10.2008
Παράνομη Συχνότητα και Θέση Εκπομπής : 96,9 από Cair υπ. αριθμ. 489/7.10.2008 απόφαση ΕΣΡ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π.: 441/28-1-2016 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ Α.Π.: 711/2-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 221 ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα: 6936829793
E-mail: info@feelgoodradio.gr
Φορέας: 

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΝΗ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΝΗ

Αντικαθιστά : 

SPORT 24 RODOY

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

DERTI FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

COOL FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

ΝΕΟ ΚΥΜΑ 107,5FM

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο