Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1912
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Ρ/Σ: 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Σταθμός: 

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο