Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/195
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Α.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Α.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 042049606000
Σκοπός: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΊΝΑΙ: 1)Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ Ή ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ Ή ΜΕΣΟΥ ΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ. 2)Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ,ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 3)Η ΠΡΟΒΟΛΗ,ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΘΩΝ. 4)Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ,ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ. 5)Η ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ. 6)Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ. 7)Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ Ή ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ SERIALS. ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΝΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. 8)Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ). ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: Α) ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ Ή ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Β)ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ Ή ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.Γ) ΝΑ ΙΔΡΥΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΟΜΟΙΟΥΣ Ή ΣΥΝΑΦΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Δ)ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΑΞΗ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΟΜΟΙΟΥΣ Ή ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΚΟΠΟΥΣ.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθερίας 15 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 56 123
Τηλέφωνα: 2310729219
Φαξ: 2310730936
E-mail: info@tv4e.gr
Σταθμός: 

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο