Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2200
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 
Αρ. Φακέλου: 1|2|107
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 99
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6372/Ε/20.3.1998 και 6371/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο (αρ. πρωτ. 333/24.1.2017) Α.Π. 1307/9.3.2018 και 15.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1409/14.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Μεταβολή φυσιογνωμίας προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού - 70/2019 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. Α.Π. 1023/6.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1675/26.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 2056, 2057, 2058/31.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθερίας 15 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 56 123
Τηλέφωνα: 2310729219
Φαξ: 2310730936
E-mail: info@tv4e.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Α.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Α.Ε

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο