Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1970
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Διακριτικός τίτλος: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 32 - ΤΚ 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2521029223
Φαξ: 2521029223
Σταθμός: 

HIT FM

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο