Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1973
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΟΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΡΑΣΙΟΥ 4 -ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531034101 | 2531071011 | 2531037411
Φαξ: 2531034102
E-mail: tvrodopi@otenet.gr
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗ

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο