Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/199
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 058560004000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54624
Τηλέφωνα: 2310-332683
Φαξ: 2310-220014
Σταθμός: 

EXTRA THESSALONIKI

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


NEW TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή


ΑΕ Channel Thessaloniki

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο