Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2206
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: EXTRA THESSALONIKI
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|103
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6080/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 446/2.8.2012 & 640/10.12.2012
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΠΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Νομός: Θεσσαλονίκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ι. Δραγούμη 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54624
Τηλέφωνα: 2310332683
Φαξ: 2310220014
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Αντικαταστάθηκε από: 

NEW TV

Νομός: Θεσσαλονίκης

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο