Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2054
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: BBC WORLD DISTRIBUTION LIMITED
Διακριτικός τίτλος: BBC WORLD DISTRIBUTION LIMITED
Σταθμός: 

BBC WORLD

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


BBC WORLD NEWS CHANNEL

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Δορυφορική-Διαδικτυακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο