Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2068
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: AETN UK
Διακριτικός τίτλος: AETN UK
Σταθμός: 

CRIME AND INVESTIGATION

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


HISTORY CHANNEL

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο