Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2074
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: JAPAN INTERNATIONAL BROADCASTING INC.
Διακριτικός τίτλος: JAPAN INTERNATIONAL BROADCASTING INC.
Σταθμός: 

NHK

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


NHK WORLD

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο