Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2087
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Σταθμός: 

HOLIDAYS IN GREECE-CHANNEL

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο