Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2104
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΚΑΪ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|9
Στοιχείο νομιμοποίησης: (1ο) 19210/E/9.9.1993 και (2ο) 104/2018
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2433/24.4.2017 - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό ελέγχο. Α.Π. 2434/24.4.2017 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 5386/3.11.2017 - 1) Νέο Δ.Σ., έγκριση από ΓΕΜΗ. 2) Έγκριση οικονομικών ταταστάσεων. Α.Π. 2041/13.4.2018 - Νέο Δ.Σ., έκγριση από ΓΕΜΗ. Α.Π. 489/31.1.2019, 5119 και 5120/8.11.2019 - Στοιχεία Π.Δ 310/1996. Α.Π. 4157/4.9.2019 - Επιτροπή για την κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων (Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων). Α.Π. 442/31.1.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/96. Α.Π. 4199/1.10.2020 - Γνωστοποίηση οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792/2020 από την Digea. Α.Π. 1284/12.3.2021, 1862/31.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 5580/25.10.2021 - Ενημέρωση σχετικά με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα, στις 22.10.2021. Α.Π. 5615/26.10.2021 - Γνωστοποίηση στοιχείων. Α.Π. 720/8.2.2002 - Γνωστοποίηση περίλησης κατηγοριών προγραμμάτων τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου. Α.Π. 1064/25.2.2922, 1437/14.3.2022 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 2385/11.4.2022 - Σχετικώς με διερμηνείας για ΑμΕΑ.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Φαληρεώς 2 - 18547 Ν. Φάληρο
Τηλέφωνα: 2104800000 | 2104854573 | 2104854585
Φαξ: 2104857511
E-mail: skai-legalmin@skai.gr
Φορέας: 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αντικαθιστά : 

SEVEN

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο