Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2112
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SEVEN
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|15
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φορέας: 

Τ/Σ: SEVEN

Διακριτικός τίτλος: Τ/Σ: SEVEN

Αντικαταστάθηκε από: 

ΣΚΑΪ

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο