Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/112
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Τ/Σ: SEVEN
Διακριτικός τίτλος: Τ/Σ: SEVEN
Σταθμός: 

SEVEN

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Φορέας: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο