Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2107
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: OPEN BEYOND
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|6
Στοιχείο νομιμοποίησης: 22414/E3/2992/ 3.11.1993 108/2018
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 4178/22.8.2017 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση της αγοράστριας εταιρείας και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 4741/28.9.2017 Γνωστοποίηση της σύνθεσης του νέου Δ.Σ. της εταιρείας. Α.Π. 632/1.2.2018 - Γνωστοποίηση σχετικά με το νέο logo του τηλεοπτικού σταθμού "epsilontv" Α.Π. 1380/17.3.2018 - Στοιχεία σχετικά με τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας και συγκεκριμένα η από 26.1.2018 ανακοίνωηση του Γ.Ε.ΜΗ σχετικά με την καταχώριση της υπ' αριθμ. 22.1.2017 απόφασης της Γ.Σ. της εταιρείας περί εκλογής νέου Δ.Σ. και το σχετικό πρακτικό. Α.Π. 2831/17.5.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 3319/18.6.19 - Γνωστοποίηση σχετικά με: (α) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έγινε με την από 24.8.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και (β) μείωση μετοχικού κεφαλαίου και αύξηση που έγινε με την από 15.5.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Α.Π. 1042/9.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792/2020 από την Digea.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: 2ο χιλιόμετρο Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου - Τ.Κ. 19400
Τηλέφωνα: 211 212 2000
Φαξ: 211 212 2062 | 2112122034
E-mail: info@epsilontv.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

EPSILON TV

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο