Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2108
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: EPSILON TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|4
Στοιχείο νομιμοποίησης: 22414/E3/2992/3.11.1993
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Στουντίου 10-12, 151 26 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 211 212 2000
Φαξ: 211 212 2062 | 2112122034
E-mail: info@epsilontv.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Αντικαταστάθηκε από: 

OPEN BEYOND

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

ΧΟΡΗΓΙΑ

09-02-2015
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο