Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/216
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 114715037000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πυλαρινού 11 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100
Τηλέφωνα: 2741084170
Φαξ: 27413 02203
Σταθμός: 

ΗΛΕΚΤΡΑ TV

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο