Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2222
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΛΕΚΤΡΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|145
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6434/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α)Α.Π. 3816/14.7.2017 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1169/5.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1599/18.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 2026/31.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πυλαρινού 11 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 20100
Τηλέφωνα: 2741111388
Φαξ: 2741302203
E-mail: info@hlektra.gr
Φορέας: 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο