Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2198
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ACTION BROADCAST CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|162
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6625/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Μεσσηνίας
Φορέας: 

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΝΕΤ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Αντικαταστάθηκε από: 

Α ΝΕΤ

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο