Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2199
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΕΤ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|167
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6625/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 317/7.7.2009
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νομός: Μεσσηνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Νικηταρά 7 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ.Κ. 24100
Τηλέφωνα: 2721094040 | 2721094041 | 2721094042
Φαξ: 2721094043
E-mail: info@net-tv.gr
Φορέας: 

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

ACTION BROADCAST CHANNEL

Νομός: Μεσσηνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο