Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2231
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SMILE
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|4
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6644/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008 & 392/10.7.2012
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: KLODJAN GLEZI
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τελεσίου 23 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11143
Τηλέφωνα: 2102587200
Φαξ: 2102587202
Φορέας: 

LARGOVIDIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: LARGOVIDIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

0-6 TV

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο