Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/225
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: LARGOVIDIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: LARGOVIDIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 002948301000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τελεσίου 23 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11143
Τηλέφωνα: 2102587200
Φαξ: 2102587202
Σταθμός: 

SMILE

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


SMILE

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο