Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2242
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KONTRA CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|17
Στοιχείο νομιμοποίησης: 449/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-9: Ν. Αττικής, Ν. Ευβοίας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008 & 393/10.7.2012
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμητρος 31 - Ταύρος
Τηλέφωνα: 2103489001 | 2103489106
Φαξ: 2103489184
E-mail: info@kontranews.gr
Φορέας: 

KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΙΟΔΙΑΣΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΒΙΟΔΙΑΣΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΤΗΛΕΦΩΣ

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο