Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2243
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΗΛΕΦΩΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|16
Στοιχείο νομιμοποίησης: 449/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Αττικής
Φορέας: 

ΒΙΟΔΙΑΣΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΒΙΟΔΙΑΣΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.


ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Αντικαταστάθηκε από: 

KONTRA CHANNEL

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο