Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2247
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΛΛΑΔΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|149
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6656/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-6: Ν. Αχαϊας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Φωκίδας
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 604/20.11.2008
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤ.
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός των 118 30, αρ. 40 ΣΠΑΡΤΗ Τ.Κ. 23100
Τηλέφωνα: 2731082132
Φαξ: 2731082135
E-mail: info@elladatv.gr
Φορέας: 

ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 



Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο