Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/241
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 018364839000
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός των 118 30, αρ. 40 ΣΠΑΡΤΗ Τ.Κ. 23100
Τηλέφωνα: 2731082132
Φαξ: 2731082135
E-mail: info@elladatv.gr
Σταθμός: 

ΕΛΛΑΔΑ TV

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο