Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2260
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΗΤΕΙΑ TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|155
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6653/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-10: Ν. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 319/7.7.2009 & 581/9.12.2013
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1239/7.3.2018 - Στοιχεία Π.Δ. Α.Π. 1040/9.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 3331/29.7.2020 - Σύσταση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων. Α.Π. 1595/23.3.2021 - Στοιχεία Π.Δ/τος 310/1996. Α.Π. 1979/31.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΙΠΕΗ ΤΚ 71601 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλέφωνα: 2810 333086
Φαξ: 2843026004
E-mail: info@sitiatv.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑ ΤV A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑ ΤV A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο