Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/254
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑ ΤV A.E.
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑ ΤV A.E.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 025247241000
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΛΟΝΕΛΟ 11 ΣΗΤΕΙΑ Τ.Κ. 72300
Τηλέφωνα: 2843028792
Φαξ: 2843026004
Σταθμός: 

ΣΗΤΕΙΑ TV

Νομός: Λασιθίου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο