Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2273
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|62
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6665/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-1: Ν. Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 500/25.9.2012
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΣΕΠΕΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Νομός: Σερρών
Ταχυδρομική διεύθυνση: 7ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Τηλέφωνα: 2321098841
Φαξ: 2321098842
Φορέας: 

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Νομός: Σερρών

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο