Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2314
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: START TV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|134
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6540/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-5: Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 304/29.6.2010
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 7779/14.07.2008
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 1578/18.3.2019 και 1961/1.4.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1044/9.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1547/23.3.2021, 1934/1.4.2021 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 2063/31.3.2022 - Αίτηση παράτασης δεκαπέντε ημερών για υποβολή οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων έτους 2021. Α.Π. 2063/31.3.2022, 2596, 2598/18.4.2022, 2735/21.4.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ. 49100
Τηλέφωνα: 2661058265
Φαξ: 2661058267
E-mail: adv@startmedia.gr
Φορέας: 

START TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔ. ΕΠΙΧ. Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: START TV ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔ. ΕΠΙΧ. Α.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 




Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο