Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2315
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|215
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6540/Ε/23.3.98
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κέρκυρας
Φορέας: 

ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚ. ΕΠΙΧ. ΑΕ

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚ. ΕΠΙΧ. ΑΕ

Αντικαταστάθηκε από: 

START TV

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο