Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/302
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΛ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
Σταθμός: 

ΤΗΛΕΚΕΡΚΥΡΑ

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο