Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2320
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RED CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|66
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6568/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-11: Ν. Δωδεκανήσου, Σάμου
Αρ. Απόφασης ΕΣΡ για την έγκριση της ψηφιακής μετάδοσης: 20/19.1.2010
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15007/19.10.2007
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Νομός: Δωδεκανήσου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Νήσου Ρόδου, 12 χλμ.Λ.Ρόδου-Αεροδρομίου Δήμος Πεταλούδων ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85104
Τηλέφωνα: 2241028500 | 2241028600 | 2241028700
Φαξ: 2241024200
Φορέας: 

ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικαθιστά : 

RHODES CHANNEL

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο