Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2321
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RHODES CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|67
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6568/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Δωδεκανήσου
Φορέας: 

ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικαταστάθηκε από: 

RED CHANNEL

Νομός: Δωδεκανήσου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο