Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2336
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|2|158
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6648/Ε/23.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-13: Ν. Λέσβου, Χίου
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Καβέτσου 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ.81100
Τηλέφωνα: 2251020092
Φαξ: 2251020092
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο