Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/323
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Καβέτσου 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ.81100
Τηλέφωνα: 2251020092
Φαξ: 2251020092
Σταθμός: 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο