Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2368
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: DISCOVERY HD
Μέσο: Μέσω διαδικτύου
Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φορέας: 

DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED

Διακριτικός τίτλος: DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο