Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2062
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED
Διακριτικός τίτλος: DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED
Σταθμός: 

DISCOVERY CIVILISATION

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


DISCOVERY SCIENCE

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


DISCOVERY TRAVEL AND LIVING

Μέσο: Μέσω διαδικτύου


DISCOVERY HD

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή


DISCOVERY WORLD

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή


DISCOVERY CHANNEL

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή


INVESTIGATION DISCOVERY

Μέσο: Μέσω διαδικτύου

Μέσο μετάδοσης σήματος: Διαδικτυακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο